VAKIF SOSYAL TESİSLERİNDEN YARARLANMA, ÜYELİĞİNE ALINMA VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

Matbu üyelik formunun doldurulması ve imzalanmasından sonra

 • Asil üye için sabıka kaydı, ikametgah senedi ve üç resim,
 • Ailevi üye için nüfus cüzdanı sureti ve iki resim ile
 • Vakfa yapılan bağış makbuzu ile baş vurulur.

 

 • Üyelik ücreti 1.500.00 tl
 • Yıllık asil üye aidatı 200.00 tl
 • Yıllık ailevi üye aidatı 100.00 tl dir.

 

ASİL ÜYELER

Vakıf yönetim kurulu tarafından tespit edilmiş bağış, katılım payları ve yıllık ödentilerini peşinen kabul eden ve üyeliğe mani bir hali bulunmadığını belgeleyen 18 yaşını bitirmiş kişiler müracaatları ile asil üyeliğine kabul edilirler.

 

AİLEVİ ÜYELER

 • Asil üyenin eşi,
 • 18 yaşından küçük çocukları,
 • 18 ile 25 yaş arasında kalan tahsildeki çocukları,
 • yaşı ne olursa olsun çalışmayan sakat veya kısıtlı çocukları,
 • evlenmemiş veya boşanmış kız evlatları,
 • başvuru üzerine yönetim kurulu kararı ile ailevi üye statüsüne alınırlar.
 • 7 yaşına kadar çocuklardan ödenti alınmaz.
 • 7 yaşından itibaren çocukların her biri ve ailevi üyelerinden, o yılki asil üye aidatının yarısı alınır.