KURULUŞ

BAKIRKÖYSPOR VAKFI, Bakırköy beşinci noterliğinin 12 Ekim 1988 tarih ve 84608 yevmiye numarası ile onaylanan Resmi Senedi uyarınca kurulmuş ve Bakırköy Asliye 1.Hukuk Mahkemesinin 3 Kasım 1988 tarih ve 1988/1009 Esas 1988/857 karar sayılı hükmü ile tescil edilmiştir. Vakfın kurucuları ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır.


 

KURUCU ÜYELER

1.  Dr.Kemal Naci EKŞİ
2.  Mehmet Necat ELDEM
3-  Orhan DEMİRTAŞ
4.  B.Doğancan AKYÜREK
5.  İbrahim ÖZDEMİR
6.  Mustafa Hilmi ÖZEN
7.  Av.Selahattin GÖRKEY
8.  Tümerkan ALTUĞ
9.  Taner GÜRKAN
10. Celal DEMİRÖLÇEN
11. Hamdi İNANÇ
12. Av.Sinan ALİOĞLU
13. O.Metin PEKÖZ
14. Ümit ZAİM
15. Enis Yalım EREZ
16. Adil CÖMERT
17. Kenan SARAL
18. Yavuz ALTAY
19. Hüseyin UĞURTAMER


YÖNETİM  KURULU

Dr.Kemal Naci EKŞİ / Başkan
Mak.Müh.Hamdi İNANÇ / Başkan Yardımcısı
Av.Sinan ALİOĞLU / Genel Sekreter
Av.Osman ŞENCAN / Muhasip Üye
Mustafa ARABACIBAŞI / İşletmeden sorumlu üye
Zeki İRFANOĞLU / Tesislerden sorumlu üye
Celal DEMİRÖLÇEN / Üye
Kenan SARAL /  Üye
Hüseyin UĞURTAMER / Üye
Yakup AKYÜZ/ Üye
Nurettin ÖZTÜRK/ Üye
Yakup DEMİRCAN / Üye
İlhan AYDIN / Üye


 

DENETLEME KURULU

Prof.Dr.Yunus Vehbi SÖZEN / Üye
Yük.Müh.Adil CÖMERT / Üye
Zeki YORGANCI / Üye


AMAÇ

Bakırköyspor Vakfı’nın amacı; Bakırköyspor Kulübü’nün tüzüğünde belirtilen faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak, ilçemizde sporu sevdirmek ve yaygınlaştırmaktır.


 

HEDEFLERİMİZ

Bakırköyspor Vakfı kuruluşundan itibaren spor okullarında 50.000 civarında çocuğumuza ve gençlerimize spor eğitimi vermiş olup, eğitim alanlardan bir bölümünün de aktif sporcu olmalarına ve milli takımlara kadar yükselmelerine katkı sağlamıştır. Ayrıca 10.000’lerce yetişkin insanın da Vakfımız tesislerinde spor yapmalarına ve sosyal yaşamlarına da hizmet sunmuştur. Bu anlamdaki hizmet ve faaliyetlerimizin devam etmesi en önemli hedefimizdir.